Μετρώντας τον Αντίκτυπο: Ο Χρόνος, η “Αξία”, & οι Τέχνες
Πολιτιστικη Διαχειριση

Μετρώντας τον Αντίκτυπο: Ο Χρόνος, η “Αξία”, & οι Τέχνες

Στο παρόν κείμενο θα εξετάσουμε την προσέγγιση του Pinnock* (2009), περί της κεντρικότητας του χρόνου στην μέτρηση της «αξίας» των τεχνών ως δείκτη συμπληρωματικό του χρήματος. Θα παρακολουθήσουμε τους λόγους της κρισιμότητας του λόγου περί «αξίας» και θα διερευνήσουμε την σημασία των επιχειρημάτων του στα πλαίσια της δημόσιας πολιτικής και της οικονομίας. Ο Pinnock υπογραμμίζει … Continue reading